Walne Zebranie

Udostępni wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Komunikat

Na podstawie § 19 pkt 3 Statutu Klubu Sportowego „Wodnik” w Śremie, Zarząd Klubu zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Klubu na dzień 31.05.2022 r. godzina 18.00.

Zebranie odbędzie się w siedzibie klubu na terenie obiektu Śremskiego Sportu przy ul. Staszica 1a. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku obecności wymaganej ilości członków Klubu wyznacza się drugi termin zebrania na dzień 31.05.2022 r. godzina 18.15 miejsce zebrania jak wyżej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie przez Komisję mandatowo-skrutacyjną władności zabrania do podejmowania uchwał.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu.
 6. Sprawozdanie finansowe Klubu.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
 10. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 12. Zakończenie zebrania.

Zarząd
KS WODNIK Śrem

Więcej:

Walne Zebranie

Komunikat Na podstawie § 19 pkt 3 Statutu Klubu Sportowego „Wodnik” w Śremie, Zarząd Klubu zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Klubu na dzień 31.05.2022

Nowy regulamin opłacania składek

W związku z podwyżką wynajmu torów, ustanowioną przez Spółkę Śremski Sport od 1 stycznia,  oraz w związku z rosnącą ceną paliwa co wpływa na wzrost

Rozpocznij nową przygodę z Wodnikiem Śrem

Skontaktuj się z nami