Na podstawie § 19 pkt 3 Statutu Klubu Sportowego „Wodnik” w Śremie, Zarząd Klubu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Klubu na dzień 28.09.2021 r. godzina 18.15.

Zebranie odbędzie się w siedzibie klubu na terenie obiektu Śremskiego Sportu przy ul. Staszica 1a. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku obecności wymaganej ilości członków Klubu wyznacza się drugi termin zebrania na dzień 28.09.2021 r. godzina 18.30 miejsce zebrania jak wyżej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie przez Komisję mandatowo-skrutacyjną władności zabrania do podejmowania uchwał.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu.
 6. Sprawozdanie finansowe Klubu.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 10. Przedstawienie i przyjęcie realizacji planu pracy Klubu na rok 2021.
 11. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 12. Zakończenie zebrania.

Zarząd
KS WODNIK Śrem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *