Komunikat Zarządu KS Wodnik Śrem

Udostępni wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Zarząd K.S. Wodnik na zebraniu Zarządu, zwołanym w dniu 14.01.2020 podjął uchwałę o podwyżce składki klubowej ze 100 zł na 120 zł dla pierwszego dziecka, oraz z 60 zł na 80 zł dla drugiego i kolejnego dziecka zapisanego w klubie. Podwyżka obowiązywać będzie od 01.03.2020 i spowodowana jest wzrostem kosztów wynajmu basenu.

Prosimy o zapoznanie się z nowym „Regulaminem opłacania składek członkowskich w klubie sportowym Wodnik Śrem”, znajdującym się na stronie internetowej klubu.

Jednocześnie informujemy, że w związku z feriami zimowymi trwającymi od 27.01.2020 do 7.02.2020 opłata w miesiącu lutym będzie wynosiła 80 zł dla pierwszego dziecka oraz 40 dla drugiego dziecka zapisanego w klubie. Wysokość składki w miesiącu styczniu pozostaje bez zmian.

Zarząd K.S. Wodnik Śrem

Więcej:

Walne Zebranie

Komunikat Na podstawie § 19 pkt 3 Statutu Klubu Sportowego „Wodnik” w Śremie, Zarząd Klubu zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Klubu na dzień 31.05.2022

Nowy regulamin opłacania składek

W związku z podwyżką wynajmu torów, ustanowioną przez Spółkę Śremski Sport od 1 stycznia,  oraz w związku z rosnącą ceną paliwa co wpływa na wzrost

Rozpocznij nową przygodę z Wodnikiem Śrem

Skontaktuj się z nami