Zarząd K.S. Wodnik na zebraniu Zarządu, zwołanym w dniu 14.01.2020 podjął uchwałę o podwyżce składki klubowej ze 100 zł na 120 zł dla pierwszego dziecka, oraz z 60 zł na 80 zł dla drugiego i kolejnego dziecka zapisanego w klubie. Podwyżka obowiązywać będzie od 01.03.2020 i spowodowana jest wzrostem kosztów wynajmu basenu.

Prosimy o zapoznanie się z nowym „Regulaminem opłacania składek członkowskich w klubie sportowym Wodnik Śrem”, znajdującym się na stronie internetowej klubu.

Jednocześnie informujemy, że w związku z feriami zimowymi trwającymi od 27.01.2020 do 7.02.2020 opłata w miesiącu lutym będzie wynosiła 80 zł dla pierwszego dziecka oraz 40 dla drugiego dziecka zapisanego w klubie. Wysokość składki w miesiącu styczniu pozostaje bez zmian.

Zarząd K.S. Wodnik Śrem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *