Walne Zgromadzenie Członków Klubu Wodnik

Udostępni wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

KOMUNIKAT

Na podstawie § 19 pkt 3 Statutu Klubu Sportowego „Wodnik" w Śremie, Zarząd Klubu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Klubu na dzień 05.06.2019 r. godzina 18.45.

Zebranie odbędzie się w siedzibie klubu na terenie obiektu Śremskiego Sportu przy ul. Staszica 1a. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku obecności wymaganej ilości członków Klubu wyznacza się drugi termin zebrania na dzień 05.06.2019 r. godzina 19.00 miejsce zebrania jak wyżej.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania.

2.Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3.Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej.

4.Stwierdzenie przez Komisję mandatowo-skrutacyjną władności zabrania do podejmowania uchwał.

5.Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu.

6.Sprawozdanie finansowe Klubu.

7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8.Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.Udzielenie absolutorium Zarządowi.

10.Przedstawienie i przyjęcie realizacji planu pracy Klubu na rok 2019.

11. Przyjęcie uchwał i wniosków.

12.Zakończenie zebrania.

Zarząd

KS WODNIK Śrem

Więcej:

Walne Zebranie

Komunikat Na podstawie § 19 pkt 3 Statutu Klubu Sportowego „Wodnik” w Śremie, Zarząd Klubu zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Klubu na dzień 31.05.2022

Nowy regulamin opłacania składek

W związku z podwyżką wynajmu torów, ustanowioną przez Spółkę Śremski Sport od 1 stycznia,  oraz w związku z rosnącą ceną paliwa co wpływa na wzrost

Rozpocznij nową przygodę z Wodnikiem Śrem

Skontaktuj się z nami